Domeniul de specializare Știința Mediului

Aplicații practice

O componentă importantă a activității studenților la Știința Mediului, Geografia Mediului o constituie practica de specialitate.

Aplicații practice Știința Mediului Geografia Mediului

 • evaluarea caracteristicilor sociale și economice ale mediului urban prin analizarea unei zone din București (aplicarea de chestionare de evaluare și întocmirea unui raport științific);
 • evaluarea caracteristicilor mediului într-o zonă urbană cu probleme de mediu (București, utilizarea de instrumente de evaluare a calității solului, aerului și apei);
 • identificarea pe teren și spațializarea aspectelor de mediu prin instrumentele GIS (București);
 • analizarea rolului infrastructurilor verzi pentru furnizarea de servicii ecosistemice în cadrul unor zone urbane (București);
 • soluții pentru integrarea diferitelor funcții urbane în mediul natural (București);
 • evaluarea riscurilor geomorfologice și a impactului activităților antropice asupra mediului într-un areal montan (Valea Prahovei sau Valea Slănicului).
 • evaluarea profilurilor de sol și cartarea micro-formelor de relief (Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila-Vânturarița, Munții Făgăraș);
 • determinarea tipurilor de vegetație (specii și asociații vegetale) și a rolului vegetației în cadrul unor zone montane (Parcul Național Cozia);
 • evaluarea impactului asupra mediului al activităților antropice (de exemplu, exploatarea de calcar Arnota, exploatarea minieră Berbești, sistemul hidroenergetic Lotru-Ciunget);
 • evaluarea rolului ariilor protejate pentru conservarea mediului și a serviciilor ecosistemice aferente (Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila-Vânturarița, Munții Făgăraș);
 • determinarea rolului patrimoniului cultural în existența comunităților umane din spațiul rural;
 • Realizarea lucrării de licență în cadrul unui proiect de cercetare al Facultății de Geografie (Centrul de Cercetare a Mediului Porțile de Fier Eșelnița județul Mehedinți, Stațiunea Geografică Orșova, Centrul de Monitorizare a Carnivorelor Mari Lepșa județul Vrancea, Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântul Gheorghe Tulcea).

Intership-uri la instituții/agenți economici

TBD