Domeniul de specializare Știința Mediului

Aplicații practice

O componentă importantă a activității studenților la Știința Mediului, Geografia Mediului o constituie practica de specialitate.

Aplicații practice Știința Mediului Geografia Mediului

 • evaluarea caracteristicilor sociale și economice ale mediului urban prin analizarea unei zone din București (aplicarea de chestionare de evaluare și întocmirea unui raport științific);
 • evaluarea caracteristicilor mediului într-o zonă urbană cu probleme de mediu (București, utilizarea de instrumente de evaluare a calității solului, aerului și apei);
 • identificarea pe teren și spațializarea aspectelor de mediu prin instrumentele GIS (București);
 • analizarea rolului infrastructurilor verzi pentru furnizarea de servicii ecosistemice în cadrul unor zone urbane (București);
 • soluții pentru integrarea diferitelor funcții urbane în mediul natural (București);
 • evaluarea riscurilor geomorfologice și a impactului activităților antropice asupra mediului într-un areal montan (Valea Prahovei sau Valea Slănicului).
 • evaluarea profilurilor de sol și cartarea micro-formelor de relief (Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila-Vânturarița, Munții Făgăraș);
 • determinarea tipurilor de vegetație (specii și asociații vegetale) și a rolului vegetației în cadrul unor zone montane (Parcul Național Cozia);
 • evaluarea impactului asupra mediului al activităților antropice (de exemplu, exploatarea de calcar Arnota, exploatarea minieră Berbești, sistemul hidroenergetic Lotru-Ciunget);
 • evaluarea rolului ariilor protejate pentru conservarea mediului și a serviciilor ecosistemice aferente (Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila-Vânturarița, Munții Făgăraș);
 • determinarea rolului patrimoniului cultural în existența comunităților umane din spațiul rural;
 • Realizarea lucrării de licență în cadrul unui proiect de cercetare al Facultății de Geografie (Centrul de Cercetare a Mediului Porțile de Fier Eșelnița județul Mehedinți, Stațiunea Geografică Orșova, Centrul de Monitorizare a Carnivorelor Mari Lepșa județul Vrancea, Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale Sfântul Gheorghe Tulcea).

Intership-uri la instituții/agenți economici

Studenții la Geografia mediului pot efectua la cerere internship-uri la instituții și agenți economici cu preocupări în domeniu. Astfel de internship-uri sunt recunoscute ca activitate și incluse în foaia matricolă (disciplină facultativă numită voluntariat).

Sunt recunoscute activitățile efectuate în cadrul asociațiilor înscrise în Registrul ONG, autorități publice firme cu profil de mediu, dar și cele îndeplinite în interesul Facultății de Geografie în cadrul unor manifestări științifice, activități de cercetare și cele efectuate în diferite tipuri de proiecte, cercuri studențești, în caravana facultății, zilele porților deschise sau orice alte evenimente legate de reprezentarea instituției noastre.

Un student poate obține maxim 4 credite pentru activitati de voluntariat într-un an universitar (maxim 2 credite pentru un semestru). Ele reprezintă echivalentul a 25 respectiv 50 de ore efectuate.