Domeniul de specializare Știința Mediului
Domeniul de specializare Știința Mediului

Carieră

Peste 60% din absolvenții programului Geografia Mediului au o carieră de succes în domeniu.
Printre instituțiile în care aceștia sunt angajați amintim:

– Instituții, firme, organizații neguvernamentale care realizează și/sau aplică proiecte internaționale sau naționale pe probleme de mediu;
– Companii naționale și internaționale de consultanță în domeniul mediului;
– Institute de cercetare cu activitate în domeniul protecţiei mediului;
– Departamentele de protecţie a mediului şi urbanism din administraţiile locale;
– Ministerul Mediului și structurile subordonate, alte ministere în probleme de mediu/dezvoltare;
– Administrații ale ariilor protejate;
– Agenți economici care au departamente de protecție a mediului;
– profesor învățământ liceal;
– Comisia Europeană.

Confom Clasificării Ocupațiilor din România, absolvenții se pot angaja în România pe poziții precum:
– 321107 – evaluator si auditor de mediu,
– 242311 – monitor mediu înconjurător,
– 242316 – responsabil de mediu,
– 244203 analist de mediu,
– 242318 – inspector protecţia mediului,
– 258205 – cercetător in geografie,
– 254111 – cercetător în ecologie și protecția mediului.
– 247001 – consilier în administrația publica,
– 511306 – custode arie protejata,
– 242304 – manager al sistemelor de management de mediu,
– 242312 – inspector pentru conformare ecologica
– 242305 – auditor de mediu.

CONTINUARE STUDII

Majoritatea studenților noștri își continuă pregătirea la programele masterale din domeniul Știința mediului
– Evaluarea integrată a stării mediului (master EISM)
– Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă (master PMDD)

Cele două programe de master asigură o foarte bună cunoaștere a metodelor de evaluare a stării mediului (master EISM) sau a politicilor din domeniul protecției mediului (master PMDD). Astfel, în funcție de abilitățile pe care le aveți sau de domeniul pe care doriți să-l aprofundați aveți la dispoziție ruta de învățământ care vi se potrivește cel mai bine.