Domeniul de specializare Știința Mediului

Ce vei studia

Disciplinile studiate la specializarea licență Geografia Mediului în cei 3 ani de studii de licență asigură competenţe ce permit absolvenților flexibilitate în alegerea parcursului profesional post-licență: angajare în domeniu, continuare studii la master, doctorat.

Competenţele generale ale absolvenților Știința Mediului

 • Utilizarea de metode avansate de colectare și prelucrare a datelor de mediu
 • Realizarea de analize spațiale complexe prin utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice (GIS) și a teledetecție satelitare
 • Utilizarea statisticii în analiza și evaluarea mediului
 • Cunoașterea principiilor pentru elaborarea de strategii, planuri și ghiduri necesare companiilor și autorităților publice
 • Planificarea, coordonarea și elaborarea de studii de mediu
 • Cunoșterea avansată a politicilor și legislației de mediu din România și Europa
 • Familiarizarea cu principiile eticii mediului
 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale
 • Deprinderea cu munca în echipă
 • Comunicarea eficientă a problemelor de mediu către nespecialiști
 • Implicarea în rezolvarea problemelor de mediu ale societății
 • Cunoaşterea tehnicilor de comunicare eficientă în vederea angajării în domeniul protecției mediului

Aceste competențe sunt asigurate pe parcursul a 3 ani de studii și vor fi întărite pe parcursul studiilor masterale la unul din cele două programe de master disponibile pentru absolvenți în domeniul Știința Mediului – Evaluarea Integrată a Stării Mediului și Politici de Mediu pentru Dezvoltare Durabilă.

Discipline studiate la specializarea Geografia Mediului

Dintre disciplinele studiate la specializarea Geografia Mediului enumerăm:

An I: Introducere în statistica aplicată în Știința mediului, Sisteme Informaționale Geografice GIS, Botanică, Zoologie, Sociologia mediului, Chimie generală, Geografie fizică generală, Climatologie, Hidrologie, Geologie generală, Aplicații practice în țară și București.

An II:  Ecologie generală, Hidrobiologie, Ecologia peisajului, Biomuri continentale, Teledetecție, Economia mediului, Poluarea mediului, Probleme de mediu europene, Introducere în managementul integrat al deșeurilor, Metode expediționare de analiză a mediului, Practică profesională în instituții partenere.

An III: Geografie Mediului, Evaluarea impactului asupra mediului, Medii regionale ale Terrei, Evaluarea riscurilor naturale și antropice,  Conservarea mediului, Modificări globale ale mediului, Elaborare lucrare de licență.

Planul de învățământ pentru anul 2023-2024 îl puteți descărca de aici (fișier xls).

În plus, programul Geografia Mediului (Stiinta Mediului oferă studenților posibilitatea de a urma modulul psiho-pedagogic de certificare pentru profesia didactică (nivel I pentru studii de licență). Astfel, după absolvire vor putea activa și în învățâmântul liceal (de exemplu, profesor geografie).

Programul de studii Geografia Mediului asigură competențe pe care le dobândesc și studenții de la programele Ingineria Mediului, Geografie și Ecologie și Protecția Mediului, putând astfel accesa profesii din toate cele trei domenii.

Disciplinele programului de studiu Geografia mediului sunt susținute de cadre didactice titulare (profesori ai Universității din București) sau auxiliare (profesori invitați) cu experiență științifică și practică în domeniu.

Programul de studiu Geografia mediului este susținut de Departamentul Geografie Regională și Mediu al Facultății de Geografia, unul din departamentele cu cea mai mare productivitate științifică din Universitatea din București.

Dintre cadrele didactice ce susțin cursuri la programul de studiu Geografia Mediului amintim:
Prof. univ. dr. Ioan Cristian Ioja – Geografia mediului, Introducere in Știinta Mediului
Prof. univ. dr. Ileana Stupariu – Ecologia peisajului
Prof. univ. dr. Laurențiu Rozylowicz – Ecologie generală, Introducere în statistică
Prof. univ. dr. Nicoleta Ionac – Climatologie
Prof. univ. dr. Alfred Vespremeanu Stroe – Oceanografie
Prof. univ. dr. Iuliana Armaș – Geografie fizică generală
Prof. univ. dr. Georgeta Bandoc – Analiza sistemică a mediului
Prof. univ. dr. Mihai Răzvan Niță – Conservarea mediului
Conf. univ. dr. Iuliana Vijulie – Geografia fizică a României
Conf. univ. dr. Gabriel Simion – Geografia umană a României
Conf. univ. dr. Marian Marin – Medii europene
Conf. univ. dr. Marian Ene – Geomorfologie
Conf. univ. dr. Valentina Mănoiu – Monitoring mediu
Conf. univ. dr. Daniel Diaconu – Hidrologie
Lect. univ. dr. Daniela Strat – Hidrobiologie, Botanică și zoologie
Lect. univ. dr. Mioara Clius – Sociologia mediului, Didactica specializării
Lect. univ. dr. Andreea Niță – Evaluarea impactului asupra mediului
Lect. univ. dr. Remus Prăvălie – Analiza sistemică a mediului
Lect. univ. dr. Gabriel Vânău – Metode expediționare de analiză a mediului
Lect. univ. dr. Diana Onose – Conflicte de mediu
Lect. univ. dr. Iulian Niculae – Sociologia mediului
Lect. univ. dr. Roxana Cuculici – Geografia fizică a României, GIS
Lect. univ. dr. Constantin Nistor – GIS și Teledetecție
Lect. univ. dr. Athanasios Alexandru Gavrilidis – Evaluarea impactului asupra mediului