Domeniul de specializare Știința Mediului
Domeniul de specializare Știința Mediului

Ce vei studia

Disciplinile studiate la specializarea Geografia Mediului asigură competeneţe ce permit absolvenților flexibilitate mare în alegerea parcursului profesional post-licență (continuare studii la master, angajare, doctorat).

Competenţele generale cele mai importante sunt:
– Utilizarea metodelor avansate de colectare și prelucrare a datelor de mediu.
– Planificarea, coordonarea și elaborarea de studii de mediu.
– Utilizarea statisticii, tehnicilor GIS și de teledecție în analiza și evaluarea mediului.
– Elaborarea de strategii, politici, planuri și ghiduri specifice domeniului protecției mediului.
– Cunoșterea politicilor și legislației de mediu din România și Europa.
– Familiarizarea cu principiile eticii mediului.
– Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale.
– Deprinderea cu munca în echipă.
– Comunicarea eficientă a problemelor de mediu către nespecialiști.
 Cunoaşterea tehnicilor de comunicare eficientă în vederea angajării în domeniul protecției mediului.

Aceste competențe sunt asigurate pe parcursul a 3 ani de studii și vor fi întărite pe parcursul studiilor masterale la unul din cele două programe de master disponibile pentru absolvenți în domeniul Știința Mediului – Evaluarea Integrată a Stării Mediului și Politici de Mediu pentru Dezvoltare Durabilă.

Dintre disciplinele studiate la specializarea Geografia Mediului enumerăm:

an I: Introducere în statistica aplicată în știința mediului, Sisteme Informaționale Geografice GIS, Ecobotanică, Ecozoologie, Sociologia mediului, Chimia generală, Geografie fizică generală, Climatologie, Hidrologie, Geologie generală, Aplicații practice în țară și București.

an II:  Ecologie, Hidrobiologie, Ecologia peisajului, Biomuri continentale, Teledetecție, Economia mediului, Poluarea mediului, Dinamica mediilor europene, Managementului integrat al deșeurilor, Metode expediționare de analiză a mediului, Practică profesională în instituții partenere.

an III: Geografie Mediului, Evaluarea impactului asupra mediului, Medii regionale ale Terrei, Evaluarea riscurilor naturale și antropice,  Conservarea mediului, Modificări globale ale mediului, Elaborare lucrare de licență.

În plus, programul Geografia Mediului oferă studenților posibilitatea de a urma modulul psiho-pedagogic de certificare pentru profesia didactică (nivel I pentru studii de licență). Astfel, după absolvire vor putea activa și în învățâmântul liceal (de exemplu, profesor geografie).

Programul de studii Geografia Mediului asigură competențe pe care le dobândesc și studenții de la programele Ingineria Mediului, Geografie și Ecologie și Protecția Mediului, putând astfel accesa profesii din toate cele trei domenii.

Disciplinele programului de studiu Geografia Mediului sunt susținute de cadre didactice titulare (profesori ai Universității din București) sau auxiliare (profesori invitați) cu experiență științifică și practică în domeniu. Programul de studiu Geografia Mediului este susținut de Departamentul Geografie Regională și Mediu al Facultății de Geografia, unul din departamentele cu cea mai mare productivitate științifică din Universitatea din București.

Dintre cadrele didactice ce susțin cursuri la programul de studiu Geografia Mediului amintim:
Prof. univ. dr. Ioan Cristian Ioja – Geografia mediului, Introducere in Stiinta Mediului
Prof. univ. dr. Stupariu Ileana – Ecologia peisajului
Prof. univ. dr. Laurențiu Rozylowicz – Biodiversitate, Introducere în statistică
Prof. univ. dr. Ionac Nicoleta – Climatologie
Prof. univ. dr. Vespremeanu Stroe Alfred – Oceanografie
Prof. univ. dr. Iuliana Armaș – Geografie fizică generală
Prof. univ. dr. Petre Gâștescu – Economia mediului
Prof. univ. dr. Georgeta Bandoc – Analiza sistemică a mediului
Conf. univ. dr. Mihai Răzvan Niță – Conservarea mediului
Conf. univ. dr. Iuliana Vijulie – Geografia fizică a României
Conf. univ. dr. Simion Gabriel – Geografia umană a României
Conf. univ. dr. Marian Marin – Medii europene
Conf. univ. dr. Marian Ene – Geomorfologie
Conf. univ. dr. Valentina Mănoiu – Monitoring mediu
Conf. univ. dr. Daniel Diaconu – Hidrologie
Lect. univ. dr. Daniela Strat – Hidrobiologie
Lect. univ. dr. Mioara Clius – Sociologia mediului, Didactica
Lect. univ. dr. Andreea Niță – Evaluarea impactului asupra mediului
Lect. univ. dr. Remus Prăvălie – Analiza sistemică a mediului
Lect. univ. dr. Gabriel Vânău – Metode expediționare de analiză a mediului
Lect. univ. dr. Diana Onose – Conflicte de mediu
Lect. univ. dr. Iulian Niculae – Sociologia mediului
Lect. univ. dr. Roxana Cuculici – Geografia fizică a României, GIS
Lect. univ. dr. Constantin Nistor – GIS și Teledetecție
Lect. univ. dr. Athanasios Alexandru Gavrilidis – Evaluarea impactului asupra mediului