Domeniul de specializare Știința Mediului

Știința Mediului, Geografia Mediului, Protecția Mediului

Specializarea Geografia Mediului este acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, având calificativul maxim, grad de încredere ridicat.

Specializarea Geografia Mediului la Universitatea din București a fost înființată în anul 1992 sub denumirea de Cercetarea Mediului Înconjurător. A fost coordonată de Prof. univ. dr. Valer Trufaș și Prof. univ. dr. Maria Pătroescu, mentorii multor generații de specialiști în protecția mediului înconjurător din România.

Geografia Mediului pregătește specialiști în domeniul Știința Mediului (licențiat în Știința Mediului).