Domeniul de specializare Știința Mediului

Student la Mediu

Studenții la Știința Mediului – Geografia Mediului beneficiază de burse și alte forme de sprijin, implicarea în activități de cercetare, relație directă cu angajatorii și aplicații practice în țară și Europa.

Ce înseamnă să fi student la Geografia Mediului

 • Posibilitatea de a beneficia de cazare în căminele Universității din București sau ale altor instituții partenere. Universitatea din București pune la dispoziția studenților un număr de aproximativ 5300 locuri de cazare în 18 cămine. Capacitatea de cazare acoperă aproape 80% din necesarul de locuri. Studenţii care nu primesc loc de cazare în cămin, pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în sectorul particular (gazdă).
 • Burse și alte forme de sprijin (burse de perfomanță științifică, burse de merit I, burse de merit II, burse sociale, burse de studiu pentru studenți cu domiciliul în mediul rural)
 • Burse ERASMUS + pentru vizite de studiu în străinătate (peste 100 destinații disponibile pentru efectuarea unui semestru la universități de prestigiu din Europa)
 • Burse de cercetare pentru realizarea unor proiecte in cadrul unor echipe de studenți
 • Aplicații practice anuale și pe parcursul anului universitar sau ocazionale în țară și Europa (exemple de destinații în ultimii ani Porțile de Fier, Vrancea, Comisia Europeană Bruxelles, Parlamentul European Strasbourg)
 • Intershipuri la multinaționale, structuri ministeriale, ONG-uri si alți potențiali angajatori
 • Vizite ghidate în cadrul unor structuri de interes pentru mediu (de exemplu, Apa Nova București, CET-uri, stații tratare / epurare apa, Petrom, Centrala Nucleară Cernavodă)
 • Acces gratuit la softuri specifice actualizate (Office 365, software de GIS și teledetecție actualizat)
 • Adresă email instituțională (nume.prenume@s.unibuc.ro) și rețea Wi-Fi gratuită în spațiile Universității din București
 • Școli de vară gratuite pentru competențe suplimentare, organizate în cadrul Universității din București
 • Simpozion Național a Studenților Geografi organizat anual, în care studenții prezintă și dezbat rezultatele cercetărilor proprii
 • Acces la infrastructură de cercetare în cadrul cursurilor de specialitate, în vederea realizării lucrărilor de licență, în cadrul unor proiecte independente de cercetare
 • Implicarea în activități de cercetare în cadrul centrelor de cercetare pentru dobândirea de competențe practice (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact, Cercetare Transdisciplinar Peisaj, Teritoriu, Sisteme Informaționale, Institutul de Cercetare al Universității din București)
 • Acces la resursele Bibliotecii Centrale Universitare și ale bibliotecilor centrelor de cercetare
 • Acces online la articole științifice și cărți publicate în străinate, de pe calculatoare conectate la internet prin IP-urile Universității București
 • Modulul opțional Psiho-Pedagogic pentru certificarea ca profesor de liceu
 • Evenimente organizate în cadrul facultății de angajatori (ex. GIS Day organizat de ESRI)
 • Access la programe de master în domeniul Știinta Mediului (Evaluarea integrata a starii mediului și Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă) pentru continuarea studiilor
 • Reprezentare și activități suplimentare dezvoltare personală și profesională prin Asociația Studenților Geografi