Domeniul de specializare Știința Mediului
Domeniul de specializare Știința Mediului

Student la Mediu

Studenții specializării Geografia Mediului, indiferent de modul de școlarizare, buget sau taxă, beneficiază de facilități precum:

Burse și alte forme de sprijin (a se vedea site-ul Facultății de Geografie pentru întreaga gamă de burse)
– burse de perfomanță științifică
– burse de merit I
– burse de merit II
– burse de sociale
– burse de studiu pentru studenți cu domiciliul în mediul rural
Burse ERASMUS + pentru vizite de studiu în străinătate (peste 100 destinații disponibile pentru efectuarea unui semestru la universități de prestigiu din Europa)
Implicarea în activități de cercetare în cadrul centrelor de cercetare (Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de ImpactCercetare Transdisciplinar Peisaj, Teritoriu, Sisteme InformaționaleInstitutul de Cercetare al Universității din București)
Acces la infrastructură de cercetare în cadrul cursurilor de specialitate, în vederea realizării lucrărilor de licență, în cadrul unor proiecte independente de cercetare
Aplicații practice în țară și Europa (Porțile de Fier, Bruxelles, Strasbourg)
Burse de cercetare pentru realizarea unor proiecte in cadrul unor echipe de studenți
Intershipuri la multinaționale, structuri ministeriale, ONG-uri si alti potentiali angajatori
Vizite ghidate în cadrul unor structuri de interes pentru mediu (ex. APANOVA, CET, stații tratare / epurare apa, Petrom, Centrala Nucleara Cernavodă)
Acces la resursele Bibliotecii Centrale Universitare și ale bibliotecilor centrelor de cercetare
Acces online la articole științifice și cărți publicate în străinate, de pe calculatoare conectate la internet prin IP-urile Universității București
Implicarea în organizarea de evenimente științifice 
Școli de vară organizate în cadrul Universității din București
Simpozion Național a Studenților Geografi organizat anual, în care studenții prezintă și dezbat rezultatele cercetărilor proprii
Acces la softuri specifice actualizate (GIS, teledetecție) și adresă email instituțională
Evenimente organizate în cadrul facultății de angajatori (ex. GIS Day organizat de ESRI)
Modulul opțional Psiho-Pedagogic pentru certificarea ca profesor de liceu
Programe de master în domeniul Știinta Mediului (Evaluarea integrata a starii mediului și Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă) pentru continuarea studiilor
Program de doctorat pentru continuarea studiilor (specializare în Cercetarea Mediului în Școala Doctorală a Facultății de Geografie)
Reprezentare și activități suplimentare prin Asociația Studenților Geografi
Cazare în căminele Universității din București (în funcție de media de intrare/absolvire an)