Domeniul de specializare Știința Mediului
Domeniul de specializare Știința Mediului

Student la Știința Mediului

Geografia Mediului formează specialiști în domeniul protecției mediului înconjurător și aplicării soluțiilor verzi în societate.

Specializarea Geografia Mediului este încadrată de Ministerul Educației și Cercetării în domeniul Știința Mediului (Environmental Sciences) – licențiat în Știința Mediului.

Specializarea Geografia Mediului la Universitatea din București a fost înființată în anul 1992 sub denumirea de Cercetarea Mediului Înconjurător. Specializarea a fost coordonată de Prof. univ. dr. Valer Trufaș și Prof. univ. dr. Maria Pătroescu, mentorii multor generații de specialiști în protecția mediului înconjutor din România.

Specializarea Geografia Mediului la Universitatea din București a fost înființată în anul 1992 sub denumirea de Cercetarea Mediului Înconjurător. Specializarea a fost coordonată de Prof. univ. dr. Valer Trufaș și Prof. univ. dr. Maria Pătroescu, mentorii multor generații de specialiști în protecția mediului înconjutor din România.

Aparținînd unui domeniu foarte dinamic, programa de studiu este permanent adaptată, studenții deprizând concepte noi și de perspectivă în analiza și protecția mediului înconjurător.

Programul de licență Geografia Mediului de la Universitatea din București pregătește specialiști capabili să se integreze rapid pe piaţa muncii în domenii precum:

– consultanță de mediu sau consultanță protecția mediului în cadrul firmelor
– realizare studii de evaluare a impactului asupra mediului
– consilier de mediu în autorități sau agenții publice
– specialist în analiza calității mediului
– consultant în domeniul sistemelor de management de mediu
– auditor mediu
– specialist în administrare arii protejate
– consultanță de mediu sau implementare proiecte de mediu în organizații neguvernamentale
– cadru didactic disciplina geografie (nivel liceu, după absolvire master Știința Mediului și modul psiho-pedagogic)
– cercetător științific (științele mediului, geografie, ecologie, sociologia mediului, sisteme informaționale geografice etc.)

Specializarea Geografia Mediului este interdisciplinară, astfel că absolvenții au acces și la locurile de muncă pentru care se pregătesc studenții din domenii de licență înrudite precum Ingineria Mediului, Geografie sau Ecologie și Protecția Mediului.

Planul de învățământ a fost creat astfel încât să permită accesul absolvenților noștri la toate ocupațiile înrudite.

Specializarea Geografia Mediului este acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, având calificativul maxim, grad de încredere ridicat.